جابجایی رکورد شخصی سه دوومیدانی‌کار در مسابقات انتخابی تیم ملی