بیش از 80 هزار موشک آماده شلیک به تل‌آویو و حیفا است