وزن کشی مرحله نخست رقابت های لیگ برتر کشتی انجام شد