آغازعملیات اجرایی چندین پروژه عمرانی درآذربایجان شرقی با حضور روحانی