نماینده کنگره آمریکا: دست اوباما برای توافق با ایران باز است