طرح مرادی به مسوولان ورزش برای ایجاد آکادمی وزنه‌برداری