فرماندار شهرستان ری: آیین پاسداشت امام راحل به عنوان نماد تاریخی انقلاب به ثبت رسیده است