جلوی سوء استفاده دشمن را باید گرفت/مردم از دلائل افزایش قیمت ها مطلع شوند