آرزوی موفقیت نایب رییس IOC برای وزنه‌برداران ایرانی در المپیک