مراسم اختتامیه طرح مبارک نور علی نور 3 در منطقه 10 تهران برگزار شد