برگزاری یادواره شهدا فرصتی مناسب برای تبیین آرمان های شهدا است