بیش از 2 میلیون و 629 هزار سهم در بورس سمنان معامله شد