به‌بهانه سفر روحانی به آذربایجان پس‌از حوادث ورزشگاه تبریز/ سیاست روی نقطه پنالتی