وزیر نیرو: صنعت برق آذربایجان شرقی نیازمند سرمایه گذاری است