طارمی فیزیوتراپی کرد/ خبرنگاران هم در درفشی‌فر تشویق شدند!