روحانی: تیم مذاکره‌کننده با اتکاء به خداوند و حمایت مردم در دفاع از منافع ملت می‌ایستند