مدیر کل حفظ آثار: روحیه ایثار و شهادت درجامعه نهادینه شود