تراکتورسازی متعلق به مردم ایران است/ هیچ‌کس نمی‌تواند با احساسات مردم قهرمان تبریز بازی کند