چتر حمایتی بورسیه تحصیلی بر سر 100 دانش‌آموز کرمانشاهی