انهدام نفربر سعودی ها/پاکسازی مرکز لحج از سوی ارتش یمن