تیم ملی والیبال بانوان گام نخست را محکم برداشت/ چین حریف بعدی شاگردان هاشمی