نخستین کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بابل افتتاح می‌شود