مراسم اولین سالگرد ارتحال آیت الله زرندی هفتم خرداد در کرمانشاه برگزار می شود