اعلام زمان استقرار مالکان جدید سرخابی‌/ مزایده چهارم برنده دارد