ال جی تلویزیون OLED با قابلیت اتصال از طریق آهن ربا روی دیوار را معرفی کرد