از بیانات رهبر انقلاب برای ساخت فیلم الهام گرفتیم/ بعد از ساخت این فیلم تهدید به مرگ شدم