رفع مشکلات مردم سیستان و بلوچستان مورد توجه مسئولان باشد