گروه فرهنگی تبلیغی «ولایت خوبان» عضو جدید می‌پذیرد