عبداللهیان: مدل سرکوب مردم یمن همان مدل صهیونیست ها در غزه است