وزیر نیرو:صنعت برق آذربایجان شرقی نیازمند سرمایه گذاری است