اطلاعیه مهم در مورد مصوبه شورای پول و اعتبار و اوراق تسهیلات مسکن