ادامه پیشروی های ارتش سوریه و حزب الله لبنان در بلندی های القلمون