وحید شمسایی: هنوز چیزی به من ابلاغ نشده است/ سرمربی موقت نداریم!