کیومرث هاشمی: باید از ظرفیت‌های ورزشی یکدیگر استفاده بهتری ببریم