جامعه با ازدواج اسلامی زنده می‌ماند/ ضرورت برنامه‌ریزی صحیح برای هدر نرفتن استعدادهای شاخص حوزه