(تصاویر) نیروهای‌ مردمی‌ در نبرد بازپس‌گیری شهر رمادی از داعش