خبر خوب برای پرسپولیس و نفت: نمایندگان AFC در عربستان حاضر خواهند بود