کبیر: چیزی برای از دست دادن نداریم/ شاید پتروشیمی بی‌انگیزه باشد/ کچوئی چوب سادگی‌اش را خورد