(تصاویر) نیروهای داوطلب مردمی در نبرد بازپس‌گیری شهر رمادی از داعش