قزاقستان شریک اقتصادی روسیه باقی می‌ماند/تحریم‌های غرب بی‌اثر است