زنجبیل یک گیاه پرخاصیت/تهوع، گاز معده و سو‌ء هاضمه خود را کاهش دهید