مدیر عامل سامسونگ شایعه معرفی زدوتر از موعد گلکسی نوت 5 را تکذیب کرد