رفع نگرانی‌های فرهنگی رهبر معظم انقلاب در اولویت کار وزارت ارشاد است