جنتی:وزارت‌ارشاد برای‌برطرف‌کردن‌نگرانی‌های رهبر انقلاب در تلاش است