۳۵۰ ميليون تومان جهت تجهيز و مرمت موزه هاي گيلان هزينه شد