نهضت مشروطه یکی از پایه‌های مهم پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود