حضور چشمگير سايپايدك در يازدهمين نمايشگاه قطعات خودرو اصفهان - نسبت به مشتريانمان احساس مسووليت مي‌