عنایتی:به فکر خداحافظی نیستم و می‌خواهم سال آینده هم بازی کنم/روزهای بد فقط برای قلعه‌نویی نیست