رئیس شورای مرکزی جمعیت دوستی فلسطین و ایران: حمایت ایران از آرمان فلسطین مایه دلگرمی و افتخار فلسطین