عملیات قلمون نقطه عطفی در تاریخ لبنان/ آل سعود با جنایت‌های خود روی اسرائیل را سفید کرده است